2015-09-21

Barnbokskatalogen berikar LIBRIS

Vi arbetar med att utveckla LIBRIS till en nationell katalog, som också tillgodoser folkbibliotekens behov. Bland de uppgifter som efterfrågats, och som hittills funnits i begränsad omfattning, är innehållsbeskrivningar av skönlitteratur. Vi har nu fått möjlighet att använda innehållsbeskrivningar från Barnbokskatalogen i LIBRIS.

Librisbloggen: Barnbokskatalogen berikar LIBRIS

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se