2015-12-15

Avtalsbundna e-resurser, länkservrar och dubbletter

LIBRIS-bloggen: Avtalsbundna e-resurser, länkservrar och dubbletter – rutiner för inläsning i LIBRIS

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se