2015-12-16

Årets nya registrerande bibliotek

Fler och fler bibliotek börjar registrera och visa sina samlingar i LIBRIS.

LIBRIS-bloggen: Årets nya registrerande bibliotek

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se