2015-07-02

Arbetsgrupp för skönlitterära ämnesord

Under våren bildades en arbetsgrupp för ämnesord för skönlitteratur. Arbetsgruppen består av representanter från KB, BTJ och ett antal bibliotek och det övergripande syftet för gruppen är att tillsammans med Redaktionen för Svenska ämnesord ta ställning i frågor rörande skönlitterära ämnesord.

Librisbloggen: Arbetsgrupp för skönlitterära ämnesord

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se