2015

2015-12-16

Årets nya registrerande bibliotek

Fler och fler bibliotek börjar registrera och visa sina samlingar i LIBRIS.

2015-12-15

Avtalsbundna e-resurser, länkservrar och dubbletter

LIBRIS-bloggen: Avtalsbundna e-resurser, länkservrar och dubbletter – rutiner för inläsning i LIBRIS

2015-12-11

Introduktion till RDA

Resource Description and Access (RDA) är de katalogiseringsregler som ersatt AACR2. KB förbereder nu en svensk övergång i LIBRIS till RDA.

2015-12-11

Svenska ämnesord - utbildning

Svenska ämnesord - delar av grundkursen i ämnesordsindexering

2015-11-04

Beståndsregistreringen i LIBRIS XL klar

Det går att lägga till, uppdatera och ta bort beståndsposter och få en omedelbar uppdatering i Voyager. För att börja använda beståndsregistreringen i LIBRIS XL behöver ni...

2015-10-29

LIBRIS XL - lägesrapport

LIBRIS-bloggen: LIBRIS XL - lägesrapport

2015-10-22

Folkbiblioteken i LIBRIS - öppet hus på KB 12/11

LIBRIS-bloggen: Folkbiblioteken i LIBRIS - öppet hus på Kungl. biblioteket 12/11

2015-10-16

Katalogisera i LIBRIS - Grundkurs

Nu kan ni anmäla er till Grundkurs 9-11 november i Stockholm

2015-10-13

SAB tillgänglig via KB:s webb

SAB – klassifikationssystem för svenska bibliotek – finns nu fritt tillgängligt på KB:s webb. Svensk biblioteksförening överlät ansvaret för SAB till KB från 2014, men BTJ ha...

2015-10-08

Nobelpriset i litteratur

Nobelpriset i litteratur år 2015 tilldelas den vitryska författarinnan Svetlana Aleksijevitj ”för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid” (Sven...

2015-10-07

LIBRIS på bokmässan

Vi fick bland annat frågor om folkbibliotek i LIBRIS.

2015-09-28

Filmer från KB:s monterprogram på Bok & Bibliotek

Se t ex Samtal om Koha och Tillsammans skapar vi LIBRIS för alla

2015-09-21

Barnbokskatalogen berikar LIBRIS

Vi arbetar med att utveckla LIBRIS till en nationell katalog, som också tillgodoser folkbibliotekens behov. Bland de uppgifter som efterfrågats, och som hittills funnits i be...

2015-09-21

Nu tas beståndsregistreringen i produktion

Nu tas verktyget för beståndsregistrering i den nya miljön i produktion, till att börja med för ett begränsat urval pilotbibliotek.

2015-09-20

Prata LIBRIS med oss på bokmässan

Ni träffar oss i KB:s monter E04:39. Kom förbi eller boka tid med oss via LIBRIS kundservice.

2015-09-14

First impressions – några personliga intryck från ALA:s årsmöte och San Francisco

American Library Association höll sin årliga konferens den 25-30 juni med nästan 23.000 deltagare i San Francisco. Kungliga biblioteket var representerat genom RDA-projektet ...

2015-09-07

Litteraturbanken i LIBRIS

Under sommaren har KB/LIBRIS uppdaterat och korrigerat bibliografiska poster till Litteraturbankens digitaliserade texter av och om svenska klassiker. För närvarande finns ca...

2015-07-02

Arbetsgrupp för skönlitterära ämnesord

Under våren bildades en arbetsgrupp för ämnesord för skönlitteratur. Arbetsgruppen består av representanter från KB, BTJ och ett antal bibliotek och det övergripande syftet f...

2015-06-29

Lägesrapport LIBRIS XL

LIBRIS-bloggen: Lägesrapport LIBRIS XL

2015-06-17

ELAG 2015

ELAG-konferensen i Stockholm 8-11 juni 2015.

2015-05-18

Koha

KB, Regionbibliotek Halland och Stockholms universitetsbibliotek kommer under 2015 att arbeta tillsammans i ett projekt som syftar till att visa hur bibliotek kan välja en öp...

2015-05-18

Kreativt kaos blir till strukturerad urspårning

Fokusvecka med det tvärfunktionella teamet för Cherry, bestående av formgivare, systemutvecklare, UX:are, projektledare och innehållskunniga.

2015-05-11

Bibliografisk kontroll och superhjältekraft

Presentation på Biblioteksdagarna i Lund 7 maj.  Bibliografisk kontroll som samarbete och superhjältekraft. Stina Degerstedt och Miriam Säfström

2015-04-29

Följ Götabibliotekens väg in i LIBRIS

Librisbloggen: Göta Petter!

2015-04-27

Unika samlingar möts i LIBRIS

Jan Myrdalbiblioteket och Torups slottsbibliotek i LIBRIS

2015-04-24

Katalogisera i LIBRIS - grundkurs

Nu kan ni anmäla er till kurs i Libriskatalogisering 25-27 maj.

2015-04-07

Rundabordssamtal om Koha - minnesanteckningar

KB bjöd via Biblist in till rundabordssamtal 2015-03-17 om Koha. Mötet riktade sig till de bibliotek som valt Koha som sitt lokala bibliotekssystem eller som är intresserade ...

2015-03-26

Välkomna att bidra med idéer till nya LIBRIS sök

För första gången testar KB öppen idégenerering. Under fyra veckor har ni möjlighet att komma med idéer och bidrag till Cherry som är en del av nya LIBRIS sök. Ni kan skicka ...

2015-03-11

Cherry - en minimal del av nya LIBRIS sök

Vi börjar med en MVP, en hypotes, ett litet experiment. Det vi pratar om är ersättaren för LIBRIS “webbsök”

2015-03-10

Referensbiblioteket på väg in i LIBRIS

Malmö stadsbibliotek har, i sin roll som KB-partner, påbörjat arbetet med att registrera samlingens innehåll i Libris, en insats som kommer att utöka Libris-katalogen med ca ...

2015-03-02

KB slutredovisar e-boksuppdraget till regeringen

Den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS kan fungera som lagringsplats för e-böcker och på sikt vara en nationell e-bokstjänst. Det visar den försöksverksamhet som Kungl. bi...

2015-02-26

LIBRIS XL - vad händer

Vi tog i december beslut om att driftsätta det nya katalogiseringsverktyget stegvis. Detta för att få kontroll över den data som förs in i systemet och sedan återkonverteras ...

2015-02-23

Sharing is caring

Sharing is caring - en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning. Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete.

2015-02-23

KB rekryterar UX:are!

Librisbloggen: KB rekryterar UX:are.

2015-02-20

Gästbloggare: Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Librisbloggen: Gästbloggare: Sveriges depåbibliotek och lånecentral

2015-01-30

Katalogisera i LIBRIS - grundkurs

Nu kan ni anmäla er till kurs i Libriskatalogisering 24-26 mars.

2015-01-22

SPARQLing i Linköping

Projektgruppen för Vidareutveckling av SwePub har besökt Linköpings universitetsbibliotek för att prata SPARQL. Projektgruppen ville testa på en skara kollegor på ett univers...

2015-01-02

LIBRIS XL - frågor och svar samt releaseplan

Librisbloggen: LIBRIS XL