2014-10-08

Maximera inlärning och kreativitet och bygg innovativa lösningar

Ni märker säkert av den snabba förändringstakten i samhället varje dag, framförallt när det rör digitala tjänster och plattformar. Vi behöver agera allt snabbare för att stå oss i konkurrensen med andra aktörer och få ut meningsfulla tjänster till våra användare.

Librisbloggen: Maximera inlärning och kreativitet och bygg innovativa lösningar

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se