2014-10-02

Att tillgängliggöra e-böcker via Libris

På Bokmässan berättade Maria Hedenström och Gunnel Stjernvall om e-boksuppdraget som KB fått från Kulturdepartementet.

Librisbloggen: Vi tar med e-boken på Bok och Bibliotek 2014

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se