2013-09-11

Vidareutveckling av Libris fjärrlån

Vidareutveckling av Libris fjärrlån och låntagarbeställningar med anledning av Saga-systemets nedläggning.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se