2013-11-05

Uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker

KB har av Regeringen fått i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker.  KB rekryterar nu en samordnare för uppdraget. KB avser att utföra uppdraget som en integrerad del i pågående utveckling av den nationella  biblioteksinfrastrukturen Libris, detta för att utnyttja befintliga resurser på bästa sätt. Försöksverksamheten med att tillgängliggöra e-böcker kommer att ske i nära samarbete med biblioteken. Mer information kommer så fort samordnaren är på plats.

För mer information kontakta Göran Konstenius, verksamhetsutredare, eller Maria Hedenström, avdelningschef.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se