2013-02-19

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur

Minnesanteckningar från gruppens möte 7 februari.

Information om hur styrgruppen arbetar, minnesanteckningar med mera finns i Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se