2013-10-22

Prenumerera på e-postlistan Libris för folkbiblioteken

Nu lanserar vi e-postlistan Libris för folkbiblioteken, Libfolk. Listan är till för alla som vill diskutera, informera eller utbyta erfarenheter om Libris för folkbiblioteken.

Listan kan användas som ett komplement till kontakterna med Libris när man ska gå med i Librissamarbetet. Ibland finns svaret på frågan hos andra bibliotek som redan är med i samarbetet.
Frågor som kan tas upp på listan skulle kunna vara:

Hur behöver man förbereda sig för att gå med i Librissamarbetet
Hur är det att vara Librisregistrerade bibliotek
Hur ska jag formulera mig i en upphandling gentemot leverantör av system eller media
Katalogiseringsfrågor

Man behöver inte arbeta på ett Librisregistrerade bibliotek för att få delta i listan.
För att gå med i e-postlistan Libfolk, se Sändlistor och följ instruktionerna.

Innehållsansvar: Hilda Androls, e-post: fornamn.efternamn@kb.se