2013-11-11

Ny version av Libris fjärrlån testas

Det gamla och nya fjärrlånet ska fungera parallellt en tid och vi har valt att testa systemet året ut med hjälp av de bibliotek som använder Saga-systemet idag. Efter denna testperiod hoppas vi att det är så pass driftsäkert att vi kan släppa det fritt för alla att använda.

Ny version av Libris fjärrlån och Libris låntagarbeställningar testas

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se