2013-02-14

MTM/TPB och Libris. Inte bara talböcker ...

Libris har kompletterats med katalogposter för fler medietyper från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier), f.d. TPB.

Det gäller en retrospektiv inläsning av närmare 4.000 katalogposter för e-textböcker och litteratur på teckenspråk.

MTM-poster för talböcker (Daisy) och talböcker med text läses sedan tidigare regelbundet in i Libris – f.n. två gånger per vecka - och kommer från och med nu alltså även att innehålla nyutgivna titlar på e-text och teckenspråk.

Det finns för närvarande knappt 100.000 katalogposter för tillgängliga medier från MTM i Libris, http://libris.kb.se/hitlist?q=db%3aMtm&d=libris&m=10&p=1&s=r

Se även tidigare information om Daisy på Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se