2013-03-22

Grafisk design för katalogiseringsverktyget

Läs om hur vi tar fram grafisk design för nya katalogiseringsverktyget.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se