2013-10-16

Experiment - visningsgränssnitt för digitala dagstidningar

Vi kommer arbeta med att ta fram en minimal viable product (MVP) i anslutning till KB:s mikrofilmsläsesal. En MVP är den första versionen av en produkt som gör det möjligt att snabbt testa idéer och lära sig användarnas behov och drivkrafter med minsta möjliga insats.

Läs om Experiment - visningsgränssnitt för digitala dagstidningar i Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se