2013-03-15

Bibliotek.se släcks ned

Den 1 november 2013 släcks bibliotek.se ned. Beslutet har tagits gemensamt av KB och BTJ Sverige AB.

Bibliotek.se utvecklades hösten 2001 som ett samarbetsprojekt mellan Kungliga biblioteket/Libris och BTJ Sverige AB. Bibliotek.se är ett gemensamt gränssnitt mellan Libris och BURK och möjliggör samsökning i svenska offentligt finansierade samlingar av böcker, kartor, skivor, musiktryck, videokassetter, ljudböcker, talböcker, punktskriftsböcker, tidningar, tidskrifter mm.

Söktjänsten har inte vidareutvecklats sedan 2001 och har för länge sedan passerats av ny teknik.

Idén om samsökning i de offentligt finansierade bibliotekens samlingar diskuteras och vidareutvecklas idag inom KB i det pågående arbetet med en nationell katalog.

Här kan ni söka i Libris 

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till Libris kundservice.

 

Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se