2013-12-09

KB tillgängliggör biblioteksstatistiken som öppna data

Librisbloggen: KB tillgängliggör biblioteksstatistik som öppna data

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se