2013-05-14

Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Se Librisbloggen, Delrapport maj 2013 - Sammanfattning.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se