2013-02-12

Arbetsgrupp för Dewey

Dewey är inte längre ett projekt och hanteras nu av Svenska Deweyredaktionen med placering på Librisavdelningen på KB.
Se Deweybloggen om Arbetsgrupp för Dewey

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se