2012-12-17

Vi presenterar prototyp av Libris nya katalogiseringsverktyg

Nuvarande katalogiseringsklient Voyager ska bytas ut under 2013. Libris utvecklar därför ett nytt webbaserat katalogiseringsverktyg som ska ersätta Voyager.

Se Librisbloggen: Vi presenterar prototyp av Libris nya katalogiseringsverktyg

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se