2012-10-31

Samsök (Metalib) avslutas

Tjänsten Samsök (Metalib) avslutades 31 oktober 2012.

Bakgrundsinformation se Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se