2012-10-10

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur

Minnesanteckningar från möte 2012-09-24.

Minnesanteckningar. Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se