2012-09-17

Publit i Libris

KB/Libris har slutit avtal om överföring av kataloginformation (bibliografiska poster) för e-bokstitlar distribuerade av Publit.

Publi i Libris i Librisbloggen

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se