2012-12-14

Öppna bibliotek införlivas i en framtida nationell katalog

Data från Öppna bibliotek införlivas i en framtida nationell katalog. Kungliga biblioteket avslutar sitt arbete med att överta tjänsten Öppna bibliotek.

Projektet Öppna bibliotek utvecklades 2009/2010 av Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm med stöd från Kulturrådet. 2010 fick Kungliga biblioteket frågan att ta över tjänsten och har sedan dess arbetat på en lösning.

Den ursprungliga tanken vara att i första steg ta över enbart den tekniska driften och i ett andra migrera datat till en ny tjänst kopplad till den nationella katalogen. Eftersom Libris katalogprojekt har dragit ut på tiden fokuserar vi nu istället på att införliva både data och funktionalitet i ett senare skede i den nationella katalogen inom ramen för Libris.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se