2012-08-13

Libris på värmlandsbiblioteken

Rapporten Libris på värmlandsbiblioteken - en förstudie, Region Värmland, 2012, publicerad.

Utredningar och rapporter

Länsbiblioteket i Värmland. Projekt

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se