2012-06-05

Knowledge Base and Link Resolver Study

Kungliga biblioteket har beställt rapport av konsulten Marshall Breeding, Library Technology Guides, som en del i arbetet med nationell länkserver.

Läs om Marshall Breedings rapport i Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se