2012-12-06

Förfrågningsunderlag för CKB/länkserver publicerat

Kungl. biblioteket har fått uppdraget att förhandla ett ramavtal för upphandling av CKB/länkserver.

39 bibliotek är inkluderade i upphandlingen.Nu är förfrågningsunderlaget för CKB/länkserver publicerat på TED och Kb.se/upphandling.

Sista dag för leverantörer att lämna anbud är den 21 januari. Därefter följer utvärdering av anbuden. Vår förhoppning är att avrop kan inledas i februari 2013.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se