2012-08-28

Dramawebben - fri svensk dramatik

Nu finns länkar i Libris till de digitaliserade pjäser som är fritt tillgängliga.

Dramawebben i Libris

Läs om Dramawebben i Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se