2012-09-10

Det museala Libris

Under sommaren vi läst in poster och bestånd för Upplandsmuseet, Kungl. Örlogsmannasällskapet och Skellefteå museum.

Läs om Det museala Libris i Librisbloggen

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se