2012-05-07

Behovskartläggning om våra målgruppers behov

Under våren kommer Libris tillsammans med Inuse (användbarhetskonsult) och Stockholms stadsbibliotek i anslutning till projektet “Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler” arbeta med att fördjupa och bredda kartläggningen av våra målgruppers användning av Libris tjänster, men också att titta på användarupplevelsen i en större kontext för att kunna identifiera när användarna har behov av att få stöd av biblioteket.

Läs om Behovskartläggning av våra målgruppers behov i Librisbloggen

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se