2012

2012-12-19

Nya registrerande bibliotek 2012

Många bibliotek är intresserade av att börja registrera i Libris. Dessa blev klara i år.

2012-12-17

Vi presenterar prototyp av Libris nya katalogiseringsverktyg

Nuvarande katalogiseringsklient Voyager ska bytas ut under 2013. Libris utvecklar därför ett nytt webbaserat katalogiseringsverktyg som ska ersätta Voyager.

2012-12-17

Aktuella projekt

Libris aktuella projekt

2012-12-14

Öppna bibliotek införlivas i en framtida nationell katalog

Data från Öppna bibliotek införlivas i en framtida nationell katalog. Kungliga biblioteket avslutar sitt arbete med att överta tjänsten Öppna bibliotek.

2012-12-06

Förfrågningsunderlag för CKB/länkserver publicerat

Kungl. biblioteket har fått uppdraget att förhandla ett ramavtal för upphandling av CKB/länkserver.

2012-11-13

Ferdosi i Libris Förvärvsrutin

Medieleverantören Ferdosi International levererar bibliografiska poster till Libris, huvudsakligen för litteratur utgiven på persiska och andra språk i Mellanöstern.

2012-11-13

Prototyp av nytt webbkatalogiseringsverktyg

Vi kommer under december presentera en prototyp av det nya webbkatalogiseringsverktyget som så småningom ska ersätta Voyager.

2012-10-31

Samsök (Metalib) avslutas

Tjänsten Samsök (Metalib) avslutades 31 oktober 2012.

2012-10-19

Aktuella projekt

Aktuella projekt på Libris: Nationell katalog, Katalogprojektet, Metaproxy (samsökning), Behovskartläggning av målgrupper som använder Libris tjänster, Länkserver.

2012-10-11

Mo Yan i Libris

Nobelpriset i litteratur år 2012 tilldelas den kinesiske författaren Mo Yan "som med hallucinatorisk realism förenar saga, historia och samtid" (Svenska Akademien).

2012-10-10

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur

Minnesanteckningar från möte 2012-09-24.

2012-10-04

Elib åter i Libris

Kataloginformation om de digitala böcker (e-böcker och strömmande ljudböcker) som distribueras via Elib nu åter tillgänglig i Libris.

2012-09-19

Grundkurs i Libriskatalogisering 29-31 oktober

Välkomna att anmäla er till Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen 29-31 oktober.

2012-09-17

Publit i Libris

KB/Libris har slutit avtal om överföring av kataloginformation (bibliografiska poster) för e-bokstitlar distribuerade av Publit.

2012-09-15

Träffa oss på Bokmässan

Vi finns i Kungl. bibliotekets monter E 01:22 torsdag 27/9 9-17 och fredag 28/9 9-14. Välkommen att diskutera Librisfrågor!

2012-09-10

Det museala Libris

Under sommaren vi läst in poster och bestånd för Upplandsmuseet, Kungl. Örlogsmannasällskapet och Skellefteå museum.

2012-08-28

Dramawebben - fri svensk dramatik

Nu finns länkar i Libris till de digitaliserade pjäser som är fritt tillgängliga.

2012-08-13

Libris på värmlandsbiblioteken

Rapporten Libris på värmlandsbiblioteken - en förstudie, Region Värmland, 2012, publicerad.

2012-08-10

Libris Förvärvsrutin på hindi och persiska

Nya medieleverantörer i Libris Förvärvsrutin.

2012-07-03

Kurs i Libriskatalogisering

Välkomna att anmäla er till Kurs i Libriskatalogisering och introduktion till Libris system, kurser i Dewey och fördjupningskurser i Libris katalogisering.

2012-07-02

ERMS Förstudie

Förstudie: Electronic Resouce Management System (ERMS) publicerad.

2012-06-15

Ramavtal för Central Knowledge Base med länkserver

Inbjudan att delta i upphandling av ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver.

2012-06-13

Öppen utveckling - ny katalog

För att öka transparensen öppnar vi idag upp de repositories vi på Libris använder för utveckling av den nya katalogen.

2012-06-13

Seminarium om mappning till Dewey

Nasjonalbiblioteket, i samarbeid med HiOA (Högskolan i Oslo och Akershus) höll ett seminarium om mappning till Dewey måndagen den 11 juni.

2012-06-05

Knowledge Base and Link Resolver Study

Kungliga biblioteket har beställt rapport av konsulten Marshall Breeding, Library Technology Guides, som en del i arbetet med nationell länkserver.

2012-05-10

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris.

2012-05-08

Libris och talbokstitlar

Fortsatt arbete med att berika katalogposter för TPB:s (Talboks- och punktskriftsbibliotekets) DAISY-talböcker i Libris.

2012-05-07

Statusrapport om Libris länkserver

En arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, GUB, LUB, LiUB, Malmö och SUB (med Marja Haapalainen, Libris, som sammankallande) har träffats två gånger med uppdra...

2012-05-07

Behovskartläggning om våra målgruppers behov

Under våren kommer Libris tillsammans med Inuse (användbarhetskonsult) och Stockholms stadsbibliotek i anslutning till projektet “Bättre användarupplevelse i bibliotekens dig...

2012-05-07

Medlemsskap i WorldCat

Klargörande om Libris beslut att avsluta förhandlingar om medlemskap i WorldCat.

2012-04-15

LIBRIS 40 år

Att Libris fyller 40 i år uppmärksammas bland annat med en tryckt jubileumsskrift.

2012-04-10

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur

Minnesanteckningar från möte 28 mars 2012, Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur. Läs blogginlägg om styrgruppsmöte

2012-03-20

Libris nya Biblioteksdatabas, nu ännu bättre!

I Biblioteksdatabasen finns information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning.

2012-03-16

Libris inspirationsdagar

Libris inspirationsdagar äger rum 26-27 mars. Måndagen sänds live!

2012-03-15

Bokus ny leverantör i Libris Förvärvsrutin

Skaran av medieleverantörer som kan erbjuda katalogposter via Libris Förvärvsrutin har nu utökats med Bokus. Denna tjänst tillhandahålls sedan tidigare av Adlibris, Boktjänst...

2012-03-15

Elib åter i Libris

Genom ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och Elib AB, är kataloginformation om de digitala böcker (e-böcker och strömmande ljudböcker) som distribueras via Elib nu åte...

2012-03-01

Dramawebben - svensk dramatik i fulltext

Dramawebben, fritt tillgängliga pjäser läggs in i LIBRIS.

2012-02-27

90.000 DAISY-talböcker på väg in i Libris

Överföring av katalogposter för knappt 90.000 talböcker ur TPB:s (Talboks- och punktskriftsbibliotekets) bestånd har påbörjats till Libris. Nya titlar kommer enligt planerna ...

2012-02-17

MetaLib avslutas

MetaLib är en samsökningstjänst som varit i drift sedan 2006 inom KB:s regi. Det slutgiltiga beslutet har nu tagits om att avsluta ett av de större initiativen inom den svens...

2012-02-14

Libris inspirationsdagar 26-27 mars

Välkomna att anmäla er till Libris inspirationsdagar i Stockholm den 26-27 mars. Temat är ”Öppen data och fri information”. Första dagen är ett heldagsseminarium med infor...

2012-02-01

Allsök i metaproxy

Inför avstängningen av WorldCat har vi utökat antalet källor man kan söka i i Metaproxy i Libris katalogsystem, Voyager. Det finns tre olika sätt att söka, direkt i vissa da...

2012-01-13

Ny medarbetare

Gunilla Wiberg började som systembibliotekarie på Libris i januari. Gunilla kommer närmast från Universitetsbiblioteket i Lund där hon arbetat sedan 2005 som IT-tekniker/utve...

2012-01-09

Översyn av konverteringstabell SAB-Dewey klar

En viktig del av Deweyprojektet har varit översynen av konverteringstabellen mellan SAB och Dewey.