2011-05-16

Vitaminprojektet - ett posttillskott för katalogisatörer

Vitaminprojektet är ett samlingsnamn på vitaminiseringen av postimporten i LIBRIS katalogiseringsklient. Syftet är att öka tillgången till olika källor för import av katalogposter.

Projektet lanseras idag i en fullt fungerande betaversion och kommer att byggas upp successivt fram tills i höst då det kommer att utvärderas innan projektet eventuellt permanentas.

Läs mer om Vitaminprojektet i Librisbloggen

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se