2011-11-23

Dewey för folk- och skolbibliotek

Harriet Aagaard har börjat som projektledare för Dewey för folk- och skolbibliotek på Librisenheten. Projektet pågår till 2012-02-29.

I uppdraget ingår att kartlägga behov och ge stöd till biblioteken samt att dokumentera behoven. På önskelistan finns att hitta ett pilotbibliotek att samarbeta med.

Harriet är tjänstledig från arbete på den Virtuella enheten på Stockholms stadsbibliotek där hon arbetat med bland annat katalogfrågor, digitalisering och e-böcker.

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se