2011-03-15

Med sikte mot en nationell katalog

Om arbetet med att utveckla LIBRIS till en nationell katalog.

Blogginlägg av projektsamordnare Annette Johansson.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se