2011-12-14

KB avslutar förhandlingarna med OCLC angående deltagande i WorldCat

KB kommer att avsluta förhandlingarna med OCLC då förhandlingsprocessen ännu inte lett till ett fungerande avtal. Detta innebär att från och med 1 februari stängs åtkomsten till WorldCat av.

Beslutet har tagits av riksbibliotekarien efter diskussion i Nationella referensgruppen och Expertgruppen för Libris nationella system.

Läs mer om förhandlingarna med OCLC på Librisbloggen.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se