2011-02-02

Är ditt bibliotek intresserat av LOPAC light?

LOPAC light lanserades för någon vecka sedan och 5 nya bibliotek har redan anmält sitt intresse.

Är ditt bibliotek intresserat? Vänd er till LIBRIS kundservice, eller till Kristin Olofsson (e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se).

Det finns några krav biblioteket ska uppfylla, se Vad innebär LOPAC i LIBRIS.
 
De två pilotbiblioteken, Uppsala UB och Linnéuniversitetets bibliotek har valt olika vägar i användandet av LOPAC light-lösningen. Uppsala har valt att lansera LIBRIS med LOPAC light som sin nya bibliotekskatalog.

Linnéuniversitetet låter lokal OPAC och LIBRIS samexistera, men har i och med LOPAC utökat låneservicen för användare i LIBRIS.

Vad kommer att bli ditt biblioteks lösning?

Läs mer om LOPAC light på LIBRIS utvecklingsblogg.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se