2010-12-01

E-resurserna och LIBRIS-importen - Nu även Lunds Universitets Bibliotek (Ldix)

Regelbunden LIBRIS-import för Lunds Universitets Bibliotek (sigel Ldix), med EBSCO:s länkserver LinkSource som metadatakälla, driftsatt.

Det är inte längre bara SFX som används som metadatakälla för regelbunden LIBRIS-import av bibliotekens avtalsbundna e-resurser. Under förra veckan driftsattes motsvarande rutin även för Lunds Universitets Bibliotek (sigel Ldix), denna gång med EBSCO:s länkserver LinkSource som metadatakälla.

I dagsläget omfattar EBSCO-importen enbart e-tidskrifter, flertalet av betydligt högre bibliografisk kvalitet än vad som hittills kunnat tas ut. Initialinläsningen (ca 25 000 e-tidskrifter) har därför resulterat i att många rudimentära ”SFX-poster” maskinellt har uppgraderats till fullständiga bibliografiska poster.

Lunds Universitets Biblioteks (Ldix) e-tidskrifter i LIBRIS

Se även förhandsinformation i LIBRIS-nytt nr. 75 (juni 2010)

I dagsläget hanteras avtalsbundna e-resurser för trettio bibliotek via veckovis maskinell uppdatering av nya, ändrade och borttagna resurser med fulltextåtkomst. Till detta kommer en parallell importslinga för de fria e-resurser som är tillgängliga för fulltextåtkomst via SFX.

Se Från länkserver till LIBRIS - anslutna bibliotek

 

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se