2009-09-25

Konferenser i höst

Välkomna att träffa LIBRIS-medarbetare vid några av de konferenser vi medverkar i.

Digital utveckling från ett humanistiskt perspektiv

Uppsala universitetsbibliotek, 2 oktober
Kristin Olofsson talar om SwePub och Sondera – nya hjälpmedel för humaniorabibliotekarien

Tillsammans - vi sonderar terrängen för bättre katalogtjänster

Stockholm 19 oktober
Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering

The more the merrier: Malmö stadsbibliotek i LIBRIS
Jonathan Pearman, Malmö stadsbibliotek och Tomas Friberg, Kungl. biblioteket

Sondera: ett samarbete mellan bibliotek och arkiv
Mårten Johansson, Riksarkivet och Kristin Olofsson, Kungl. biblioteket

Mötesplats Open Access

Uppsala 26 november
Mötesplats Open Access 2009 
I samband med konferensen invigs SwePub.

Tjänsten SwePub presenteras
Henrik Lindström och Kristin Olofsson