2009-11-26

Ny söktjänst för svensk vetenskaplig publicering

SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

SwePub är en söktjänst som innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser. SwePub ger möjlighet att söka samtidigt bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera som publicerats vid svenska universitet och lärosäten.  Många titlar är fritt tillgängliga i fulltext.

De insamlade posterna görs också fritt tillgängliga för internationell spridning till andra tjänster.

Projektet har varit ett samarbete mellan Kungl. biblioteket/LIBRIS och universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg och Linköping. Det har ingått i programmet OpenAccess.se vid Kungl. biblioteket under benämningen Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering.

Planen är att så småningom integrera SwePub i LIBRIS webbsök.

Till söktjänsten SwePub

För mer information om SwePub:

Stefan Andersson, projektledare,
e-post: fornamn.efternamn@ub.uu.se

Kristin Olofsson, projektledare utveckling,
e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se