2009-04-01

Sondera - tre nationella källor

I samsökningstjänsten Sondera blir tre av landets viktigaste nationella databaser för arkiv, bibliotek och audiovisuella medier tillgängliga via ett gemensamt gränssnitt.

Sondera är en samsökningstjänst för NAD, Nationell ArkivDatabas (från Riksarkivet), LIBRIS och SMDB, Svensk mediedatabas (båda från Kungl. biblioteket).

Sondera ger dig möjlighet att upptäcka nya typer av material - böcker, tidningar, TV- och radioprogram, arkiv, med mera, som speglar ett ämne, en person eller en företeelse i tre nationella källor. Sök brett och generellt på ett ämne i Sondera och sedan vidare på djupet i någon av de tre databaserna.

Sondera är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet och Kungl. biblioteket.

logotyp sondera