2009-09-01

LIBRIS Formathandbok har flyttat till Katalogisatörens verktygslåda

Från och med den 1 september är LIBRIS Formathandbok en integrerad del av Katalogisatörens verktygslåda.

Katalogisatörens verktygslåda (LIBRIS Formathandbok)

Formathandbokens struktur är i princip oförändrad, men form och layout har anpassats. I samband med detta har också nödvändiga korrigeringar och uppdateringar av innehållet gjorts, påträffade korrekturfel med mera rättats och korslänkar mellan formathandboken/verktygslådan och LIBRIS underwebb lagts in.

Det fortsatta arbetet med att underhålla och vidareutveckla formathandboken blir nu en del av den löpande redaktionella verksamheten.

Rapportera gärna ytterligare korrekturfel, missvisande hänvisningar och liknande som ni hittar till Christer Larsson, e-postadress enligt fornamn.efternamn@kb.se. Formathandbokens omfattning gör att det inte har varit möjligt att åtgärda allt i detta överflyttningsskede.