2009

2009-11-26

Ny söktjänst för svensk vetenskaplig publicering

SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

2009-11-23

Söktjänsten SwePub invigs

SwePub erbjuder en samlad ingång till den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten.

2009-10-08

Herta Müller i LIBRIS

2009 års nobelpristagare i litteratur är Herta Müller.

2009-10-07

LIBRIS-nytt

Läs om SwePub-projektet - svensk vetenskaplig publicering samlas i LIBRIS, om uppgradering av katalogsystemet, se presentationer från LIBRIS användarmöte med mera.

2009-10-05

SwePub (steg 1) lanseras 26 november

SwePub-projektet handlar om att samla den vetenskapliga publiceringen från de svenska lärosätenas publiceringsdatabaser och integrera den i LIBRIS miljö.

2009-09-25

Konferenser i höst

Välkomna att träffa LIBRIS-medarbetare vid några av de konferenser vi medverkar i.

2009-09-23

Presentationer från användarmötet

Över 200 personer deltog i LIBRIS allmänna användarmöte den 17 september.

2009-09-01

LIBRIS Formathandbok har flyttat till Katalogisatörens verktygslåda

Från och med den 1 september är LIBRIS Formathandbok en integrerad del av Katalogisatörens verktygslåda.

2009-08-18

LIBRIS användarmöte17 september

Välkomna till LIBRIS allmänna användarmöte den 17 september i Stockholm. Användarmötet vänder sig till alla typer av LIBRIS-bibliotek.

2009-04-21

Från SFX till LIBRIS

Cdig, Hdig, Bthd … Rutinen för maskinell import av bibliotekens avtalsbundna e-resursbestånd (Från SFX till LIBRIS) har nu kommit in i en driftmässig fas.

2009-04-20

Ny version av LIBRIS låntagarbeställningar

En ny version av tjänsten Låntagarbeställningar togs i bruk den 17 april. Förändringarna är i första hand av teknisk natur och innebär en modernisering av rutinen.

2009-04-01

Sondera - tre nationella källor

I samsökningstjänsten Sondera blir tre av landets viktigaste nationella databaser för arkiv, bibliotek och audiovisuella medier tillgängliga via ett gemensamt gränssnitt.

2009-02-04

Artikel i Nodalities Magazine

Läs artikel om LIBRIS Linked Library Data i Nodalities, the Magazine of the Semantic Web.