Verktygslåda för beskrivning av vetenskaplig output

Dokumenten för praxis, output och format utgör en verktygslåda för beskrivning och kvalitetssäkring av metadata om vetenskaplig output.

Praxis - nationella riktlinjer för registrering

Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig output v. 1.2
(Gäller från och med 2015-09-10)

Indelning av vetenskaplig output

Svensk indelning av vetenskaplig output är en nationell klassificering av forskningsresultat som omfattar såväl textbaserad som icke-textuell forskning och ersätter den gamla indelningen i publikationstyper.

Svensk indelning av vetenskaplig output 2015
(Gäller från och med 2015-09-10)

Mappningstabell
Nedanstående tabell hanterar relationen mellan tidigare publikationstyper och nya outputtyper.

PDF
CSV

Formatspecifikation för metadata

Swepub MODS  är en svensk profil av den internationella metadatastandarden MODS – Metadata Object Description Schema – utarbetad av Library of Congress.

Swepub MODS metadata format specification 2.6
(Gäller från och med 2015-09-10)

Lathund för databearbetning

Swepubs lathund för databearbetning. Version 1.0
(Gäller från och med 2016-08-30) 

 

 


 

Senast uppdaterad: 2017-01-02