Datadumpar

För att underlätta återanvändandet av datat lägger vi upp databasdumpar. För närvarande finns endast Swepub tillgängligt som dumpar.

Alla Swepub-data finns tillgängligt som databasdumpar via FTP. Datat finns både tillgängligt i originalformat och i den deduplicerade variant som svarar mot det som är sökbart i swepub.kb.se. Dessa filer uppdateras varje natt. Utöver dessa filer finns det datadumpar i originalformat från Swepub för analys och bibliometri som uppdateras månadsvis.

Läs mer

http://www.kb.se/libris/SwePub/Technical-information/

Senast uppdaterad: 2018-06-04
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se