Versionsinformation

Dokumenten beskriver huvuddragen i den funktionalitet som levereras i nya Libris 1.0.

Många funktioner är omfattande och beskrivs inte i detalj. För mera information hänvisas dels till katalogiseringsverktygets hjälpsektion, dels till fakta och anvisningar på Libris undersidor.

Senast uppdaterad 2018-07-03.

Libris versionsinformation 

Nya Libris leveransrapport juni 2018

Senast uppdaterad: 2018-06-07
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se