Introduktion till nya Libris och XL, del 2

Länkade data

Kapitel 1 till Vitboken ger en övergripande introduktion till länkade öppna data i allmänhet. Vitboken sammanfattar idéer och ambitioner inom området, och dess främsta målsättning är att skapa ökad kompetens kring tillgängliggörandet av länkade data. Vitboken är skriven för svenska användare och tar upp tekniska aspekter i endast begränsad omfattning.

I slutet av kapitel 1 hittar ni LOD-molnet (The Linking Open Data Cloud Diagram). Det här är ett sätt att visa i vilken omfattning länkade data används genom ett antal dataset och påståenden som publicerats.

För den som föredrar rörliga bilder rekommenderar vi Manu Spornus lättsamma men sakliga film What is Linked Data?
Till sist ett boktips inom samma område: Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Boken ger en översikt av principer och tillämpning, samt beskriver arkitekturen för redan implementerade tjänster.

BIBFRAME

I Introduktion till nya Libris och XL, del 1 länkade vi till BIBFRAME:s modell på Library of Congress sida. Det är värdefullt att erbjuda terminologi på svenska så att XL och RDA samspelar. Med det får vi smidigare arbetsflöden.

Nedan följer en översättning av BIBFRAME:s text. Terminologin i texten överensstämmer så långt det har varit möjligt med terminologin i det nya katalogiseringsverktyget XL.

BIBFRAME (Bibliographic Framework) är ett initiativ från Library of Congress som anpassar bibliografiska beskrivningsstandarder till en modell för länkade data. Syftet med övergången till länkade data är att göra den bibliografiska informationen mer användbar och synlig. Det gynnar inte bara biblioteken och dess användare, utan även samhället i stort.

Vid katalogisering av en resurs, till exempel en bok, beskrivs resursen med informationselement som författare, innehåll, utgåvor och exemplar.

I BIBFRAME 2.0 organiseras den här typen av information i tre huvudsakliga abstraktionsnivåer, så kallade kärnklasser: Verk, Instans och Exemplar.

  • Verk. Den högsta abstraktionsnivån, ett Verk, återspeglar i BIBFRAME den katalogiserade resursens konceptuella väsen: författare, språk och vad det handlar om (ämnen).
  • Instans. Ett verk kan ges en eller flera fysiska gestalter, t.ex. en särskild utgåva. Dessa är Instanser av Verket. En Instans återspeglar information som dess utgivningsplats, utgivare och utgivningsår, samt bärartyp (t.ex. volym, videoskiva).
  • Exemplar. Ett Exemplar är en kopia (fysisk eller elektronisk) av en Instans. Exemplaret återspeglar information som dess placering (fysiskt eller elektroniskt), hyllkod och lokal identifikator.

Verk: Uttrycksnivån, som finns i FRBR och RDA, innefattas i BIBFRAME:s Verk. Det innebär att ett nytt uttryck av ett Verk, t. ex en översättning, i BIBFRAME:s betraktas som ett nytt Verk.
Instans: Instans kallas i RDA för Manifestation.
Exemplar: Ett eller flera exemplar på ett bibliotek kallas för Bestånd.

BIBFRAME 2.0 definierar även ytterligare nyckelbegrepp, med relationer till kärnklasserna.

  • Agent. Agenter är personer, organisationer, jurisdiktioner, osv. Dessa är i sin tur förknippade med ett Verk eller en Instans genom funktioner som författare, redaktör, konstnär, fotograf, kompositör, illustratör osv.
  • Ämnen. Ett Verk kan “handla om” en eller flera saker. Saker som kan vara ämnen innefattar platser, händelser, verk, instanser, exemplar, agenter osv.
  • Händelser. Exempel på händelser är evenemang, konsert. En inspelning av en händelse kan utgöra ett Verks innehåll.

Vokabulären i BIBFRAME 2.0 består av klasser och egenskaper (properties) hämtade från RDF.

  • Klasser innehåller tre kärnklasser, beskrivna ovan, men även kompletterande klasser, av vilka många är subklasser (underklasser), till kärnklasserna.
  • Egenskaper beskriver såväl resursens karaktäristika som relationer mellan resurser. Till exempel: ett Verk kan vara en “översättning av” ett annat Verk, och en Instans kan vara en “instans av” ett specifikt Verk i BIBFRAME. Andra egenskaper utgör attribut till Verk och Instanser. Till exempel: egenskapen “ämne” i BIBFRAME utgör ett viktigt attribut till Verket (vad Verket handlar om), och egenskapen “omfång” (t.ex. 77 sidor, 2 CD) utgör ett attribut till en Instans.
     

Den svenska översättningen av BIBFRAME:s text finns även som film: BIBFRAME Svensk terminologi. Se KB:s Youtube-kanal och spellistan Introduktionsfilmer för nya Libris och XL för fler filmer som bland annat demonstrerar gränssnittet och ger korta instruktioner.

Samtliga vokabulärer för BIBFRAME:s ontologi återfinns i BIBFRAME:s Vocabulary List. Vill ni jämföra MARC21 (MARCXML) med BIBFRAME 2.0 finns ett användbart verktyg för detta. Ni kan välja att få jämförelsen presenterad i Turtle eller RDFXML. Läs även gärna Library of Congress FAQ.

Övriga vokabulärer

id.kb.se ges möjligheten att skapa sig en bra överblick av samtliga vokabulärer använda i XL. Sidan tillgängliggör de grundstenar som Libris använder för att publicera strukturerade länkade data. Introduktion till nya Libris och XL, del 1 gavs en grundläggande guidning av upplägget för id.kb.se. Sammanställningen nedan täcker in de biblioteksnära vokabulärer som nämns på id.kb.se.

I strävan efter kompatibilitet med vanliga former av publicerade bibliografiska länkade data samordnar Libris även data med:

RDA

I samband med övergången till RDA – Resource Description and Access (Resursbeskrivning och åtkomst) –  i januari 2017 inrättade Kungliga biblioteket en RDA-redaktion.  Redaktionens uppgift är att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom RDA samt att utveckla, underhålla och förvalta svensk RDA-praxis i Libris och SMDB.

Anvisningar för katalogisering enligt RDA i MARC21  innehåller riktlinjer för katalogisering och auktoritetsarbete i Libris samkatalog. Onlinetjänsten RDA Toolkit tillhandahåller den nya standarden och dess regelverk.

Arbetet med att linjera RDA med nya Libris pågår för fullt.

Senast uppdaterad: 2017-11-02
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se