Introduktion till nya Libris och XL

Nya Libris och XL är baserat på ett nytt format, ny vokabulär och på öppna länkade data.

För att förbereda användare har vi förberett material för självstudier inför övergången. Syftet med materialet är att användare på egen hand ska kunna förbereda sig. Detta ger kompetens inom länkade data och inom det nya verktygets arbetssätt.

I texterna listas länkar och annan information som utgör en grund till förståelse av vision, mappning av MARC21 till bland annat BIBFRAME 2.0, samt länkade data i allmänhet. Materialet kompletteras successivt under hösten.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-05
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se