Prioriteringar

Prioriteringar i auktoritetsarbetet för Libris samkatalog (utan inbördes rangordning).

Här är prioriteringar för dem som arbetar med auktoritetskontroll och katalogens kvalitet.  I första hand gäller det namn och titlar av viss tyngd och levande författarskap som ges ut gång på gång. 

1. Viktiga författare

 • Författare som förekommer i litteraturhistoriska standardverk, svenska och utländska.
 • Svenska författare som översatts många gånger. Även titlarna bör auktoriseras.
 • Författare som Litteraturbanken digitaliserat. Även titlarna bör auktoriseras.
 • Författare som Projekt Runeberg digitaliserat.
 • Grekiska och romerska klassiska författare. Även titlarna bör auktoriseras.

2. Viktiga personer

 • WorldCat identities top 100 (genomgånget 2009).
 • Nobelpristagare (nobelpristagare i litteratur genomgångna 2008).
 • Historiska personer, kungliga personer, vetenskapsmän och filosofer, konstnärer enligt standardverk inom respektive område. (Bibliska gestalter genomgångna 2009-2010, kyrkofäderna genomgångna 2010, Carl von Linné genomgången 2007, Platon och Emanuel Swedenborg genomgångna 2010, Selma Lagerlöf genomgången 2012, Fredrika Bremer genomgången 2013)
 • Aktuella personer, till exempel i utställningar, nyutkommen litteratur, aktuella filmer och debatter, som man kan förvänta sig att användare söker på i Libris.
 • De 200 vanligast förekommande personerna i Libris.

3. Uniforma titlar 

I första hand religiösa urkunder och anonyma klassiker såsom de isländska sagorna och folksagor. Följande är under arbete eller klara:

 • Alexandersagan (genomgången 2008-2010)
 • Artursagan (genomgången 2011. Uppdelad på nio olika uniforma titlar, t.ex. Morte Arthur, samt genomgång av Wolfram von Eschenbach, Chrétien de Troyes, Hartmann von Aue, Geoffrey of Monmouth och Sir Thomas Malory)
 • Bibeln Svenska (genomgången 2008-2009)
 • Edda Saemundar (genomgången 2009)
 • Isländska sagor (genomgångna 2009-2010)
 • Mahabharata (genomgången 2011)
 • De medeltida landskaps- och stadslagarna (geonomgångna 2011)
 • Nestorskrönikan (genomgången 2009)
 • Ramayana (genomgången 2011)
 • Rolandssången (genomgången 2009)
 • Snorres Edda (genomgången 2009)
 • Snorres Heimskringla (genomgången 2010)
 • Talmud (genomgången 2010)
 • Tristan och Isolde (genomgången 2010)

4. Institutionsnamn

 • Landstingen
  Landstingen har ofta två auktoritetsposter, en äldre formaliserad (t.ex. Stockholms län. Landstinget) samt en senare på det egna namnet (t.ex. Stockholms läns landsting). Dessa bör föras samman till en auktoritetspost på det nya egna namnet.

Prioriteras ej

 • Namnformer på slott, gods, säterier och herrgårdar
  Genomgång och rättning i LIBRIS med utgångspunkt från BURK:s lista över slott och herresäten.
 • Officiella organ som är kvar i ”Sverige-projektet” men som är svåra att definiera.
 • Ordnar, loger
 • Regementen
 • Internationella organisationer (inväntar RDA)
Senast uppdaterad: 2014-02-12
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se