Länkar och litteratur för auktoritetsarbete

Referenslitteratur för att belägga namn och titlar 

Att använda förkortningar

Då man anger referenslitteratur bör man undvika förkortningar. Förkorta bara de mest vanliga källorna, NE för Nationalencyklopedin, LC Auth för Library of Congress Authorities och BnF för Autorité Bibliothèque nationales auktoritetsregister.

Allmänna källor

De viktigaste är:

 • De resurser som man har till hands och där personerna, institutionerna eller titlarna finns namngivna, till exempel som författare, utgivare, titel på verk, ämnesord och så vidare.
 • LIBRIS
 • Nationalencyklopedin (NE) online (kräver prenumeration)
 • Webbsidor, till exempel personliga webbsidor, institutioners webbplatser.
 • Svensk bokkatalog (1866 ff).
 • Andra länders nationalbibliografier och auktoritetsregister.
 • Andra länders encyklopedier, till exempel Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Judaica.

Bra resurser på nätet

Specifikt för personnamn

 • L'Année philologique
 • Biografiska uppslagsverk för olika nationer, till exempel Oxford dictionary of national biography, American dictionary of biography, Allgemeine Deutsche Biographie, Dansk biografisk lexikon (Projekt Runeberg) och så vidare
 • Birthday.se Här finns alla personer över 16 år boende i Sverige registrerade med födelsedatum och adress (adressen ser man dock enbart om man registrerat sig för tjänsten, vilket är gratis).
 • CERL Portal, handskrifter och äldre tryck
 • CERL Thesaurus, auktoritetsregister för namn, tryckerier med mera, för tiden 1450-1830
 • Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor (1925-1936)
 • Engelmann: Bibliotheca scriptorum classicorum. (8. Aufl., 1880-1882)
 • Hand Press Book Database (abonnemang via OCLC FirstSearch) - äldre namn
 • Krumbacher: Geschichte der Byzantinischen Literatur (2. Aufl., 1897)
 • Linnström: Svenskt boklexikon 1830-1865, innehåller biografiska uppgifter (finns på Runebergsprojektet)
 • Personennamen des Mittelalters (2., erw. Ausg., 2000) innehåller namn på 13 000 personer samt alternativa namnformer
 • Matriklar och kataloger för olika yrkesgrupper med flera. Herdaminnen från de olika stiften. Nationsförteckningar vid de äldre universiteten. Universitetens och högskolornas personalkataloger nås numera ofta via Internet.
 •  Names of persons : national usages for entry in catalogues, utgiven av International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) (4., rev. and enl. ed., 1996)
 • Nordisk familjebok, 2. uppl., 1904-1926, för äldre namn (Projekt Runeberg)
 • Rosenqvist: Bysantinsk litteratur
 • Scandinavian biographical index / ed. by Laureen Baillie (1994) är en kumulering av en mängd biografiska uppslagsverk från Sverige och övriga Norden. I indexet förekommer totalt ca 150.000 personer.
 • SPAR (tillgängligt online för abonnenter via InfoTorg) innehåller uppgifter om alla folkbokförda personer i Sverige och är en värdefull källa när det gäller födelseår (iakttag dock försiktighet med att hämta korrekt stavning därifrån).
 • Specialencyklopedier och -lexikon som till exempel Oxford classical dictionary (3. ed., 2003), Encyclopedia of Religion (1986), Pauly: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaften (1894 ff), Lexikon für Theologie und Kirche (Neue Aufl., 1994) med flera.
 • Svensk uppslagsbok (2. uppl., 1947-1955)
 • Svenska släktkalendern (1885 ff, separat register 1912-1982)
 • Svenska män och kvinnor (1942-1955)
 • Svenskt biografiskt lexikon (1918 ff) och dess olika äldre föregångare
 • Svenskt författarlexikon : biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur (utgiven 1942-1981, tar upp författare till verk utgivna 1900-1975).
 • Svenskt konstnärslexikon (1952-1967)
 • Sveriges dödbok 1947-2003 (CD-ROM) ger uppgift om dödsår för de flesta svenskar avlidna under dessa år.
 • Sveriges ridderskaps och adels kalender (1854 ff)
 • Vem är det (1912 ff) är särskilt värdefull för att fastställa dödsår, då där finns register över personer som avlidit sedan föregående årgång (årgång 2007 med register över avlidna 1995-2006).
 • VIAF (Virtual International Authority File)
 • Wikipedia: Namngivning av personer. Riktlinjer för svenskspråkiga Wikipedia
 • Volpi, Vittorio, Doc : dizionario delle opere classiche : intestazioni uniformi degli autori, elenco delle opere e delle parti componenti, indici degli autori, dei titoli e delle parole chiave della letteratura classica, medievale e bizantina 

Specifikt för institutionsnamn

Specifikt för uniforma titlar

 •  Anonymous classics : a list of uniform headings for European literatures (IFLA, Section on Cataloging)
 • Berkowitz: Thesaurus linguae graecae = Canon of Greek authors and works (3. ed., 1990). Som databas: TLG
 • Kindlers Literatur Lexikon (Neue Aufl., 1992) för världslitteraturen som sådan. Tar med originaltitlar och ett av banden omfattar enbart anonyma klassiker.
 • Möbius: Catalogus librorum islandicorm … (1856 & suppl.) för de isländska anonyma klassikerna
 • Volpi, Vittorio, Doc : dizionario delle opere classiche : intestazioni uniformi degli autori, elenco delle opere e delle parti componenti, indici degli autori, dei titoli e delle parole chiave della letteratura classica, medievale e bizantina 

Regler, format med mera

Arkiv

 • ISAAR (CPF) - International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families. Draft Second Edition (PDF)
 • EAC - Encoded Archival Context

Projekt, webbsidor med mera

 • NACO - The Name Authority Cooperative Program of the PCC (LC)
Senast uppdaterad: 2015-04-21
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se