Lathund Institutioner

Här finns exempel på auktoritetsposter för institutioner. Läs mer i Riktlinjer för institutioner.

Enkel auktoritetspost

 

008 [Ämnesordssystem /Thesarus ändras till "inget försök att koda"]
040 #a S #b swe [alltid swe]
043 #a e-sw---
110 2 #a Sveriges television
410 2 #a SVT
667 #a 2010-05-20/S/UL/marjan [datum och signatur obligatoriskt för S]
670 #a Allsång på Skansen. 4, 2002: ‡b t.p. (Sveriges television)

 

Auktoritetspost för institution med självständigt namn

 

008 [Ämnesordssystem /Thesarus ändras till "inget försök att koda"]
040 #a NLT #b swe [alltid swe]
043 #a e-sw---
045 2 #b d1973 #b d1992
110 2 #a Svenska tryckeriföreningen
410 2 #a Tryckeriföreningen
410 2 #a ST
510 2 #w a #a Svenska boktryckareföreningen
510 2 #a Grafiska företagens förbund
667 #a Uppdaterad 2010-07-02/S/NB/berhel [datum och signatur obligatoriskt för S]
670 #a NE (2003-09-18)
678 1 #a Bildades 1893. Namnet var från början Allmänna Svenska Boktryckareföreningen, men ändrades 1911 till Svenska Boktryckareföreningen. 1973 ändrades namnet till Svenska tryckeriföreningen. Föreningen uppgick 1993 i Grafiska företagens förbund.

 

 

Auktoritetspost för underordnad institution

 

008 [Ämnesordssystem /Thesarus ändras till "inget försök att koda"]
040 #a S #b swe [alltid swe]
043 #a e-sw---
110 2 #a Uppsala universitet. #b Avdelningen för litteratursociologi
410 2 #a Uppsala universitet. #b Litteraturvetenskapliga institutionen. #b Avdelningen för litteratursociologi
410 2 #a Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet
410 2 #a Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala
410 2 #a Uppsala University. #b Section for Sociology of Literature
410 2 #a Section for Sociology of Literature at the Department of Literature, Uppsala University
667 #a 2010-07-05/S/NB/berhel [datum och signatur obligatoriskt för S]
670 #a Elsa Fougt, Kungl. boktryckare. #b t.p. (Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 2009)
670 #a Avdelningens webbsida (2010-07-05): #u http://www.littvet.uu.se/lsoc/

 

Auktoritetspost för officiellt organ med självständigt namn 

 

008 [Ämnesordssystem /Thesarus ändras till "inget försök att koda"]
[Typ och nivå för officiellt organ ändras till f: Nationell]
040 #a S #b swe [alltid swe]
043 #a e-sw---
045 2 #b d1997 #b d9999
110 2 #a Länsstyrelsen Dalarnas län
410 1 #a Dalarnas län. #b Länsstyrelsen
410 2 #a Länsstyrelsen i Dalarnas län
410 2 #a Länsstyrelsen Dalarna
510 1 #w a #a Kopparbergs län. #b Länsstyrelsen
667 #a Uppdaterad 2010-07-02/S/NB/berhel [datum och signatur obligatoriskt för S]
670 #a Länsstyrelsens webbsida (2010-07-02): #u http://www.regeringen.se/sb/d/385
678 1 #a Länet fick sitt nuvarande namn 1997. Hette tidigare Kopparbergs län.

 

Auktoritetspost för officiellt organ som underordnas administrativ enhet

 

008 [Ämnesordssystem /Thesarus ändras till "inget försök att koda"]
[Typ och nivå för officiellt organ ändras till f: Nationell]
040 #a S #b swe [alltid swe]
043 #a e-sw---
045 2 #b d1974 #b d9999
110 1 #a Sverige. #b Arbetsmarknadsdepartementet
410 1 #a Sverige. #b Regeringskansliet. #b Arbetsmarknadsdepartementet
410 2 #a Arbetsmarknadsdepartementet
410 1 #a Sweden. #b Ministry of Labour
410 2 #a Swedish Ministry of Labour
410 1 #a Schweden. #b Ministerium für Arbeit
510 1 #a Sverige. #b Näringsdepartementet
667 #a Uppdaterad 2010-07-02/S/NB/berhel [datum och signatur obligatoriskt för S]
670 #a NE (2010-07-01)
670 #a Regeringskansliets webbsida (2010-07-02): #u http://www.regeringen.se/sb/d/385
678 1 #a Tillkom 1974 då Inrikesdepartementet delades. Upphörde vid utgången av 1998 när det slogs ihop med Närings- och handelsdepartementet, Kommunikationsdepartementet och delar av Inrikesdepartementet till Näringsdepartementet. Det återupplivades vid regeringsskiftet efter valet 2006.

 

Senast uppdaterad: 2012-09-17
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se